Friday, October 25, 2013

ခႏၶာမွာၾကည္ ့လိုက္ရင္

ေယာဂပညာရပ္ ကိုခြဲျဖာ၍ ေလ့လာလွ်င္ ရုပ္ခႏၶာ၊ နာမ္စိတ္၊ စိတ္၀ိညာဥ္ ဆိုတဲ့အပိုင္း (၃)ပိုင္း ေတြ ့ရွိရမွာ
ျဖစ္ျပီး  စိတ္၀ိညာဥ္ သည္လဲ စိတ္ကို အေျခခံ၍သာ ေပါက္ဖြားတာျဖစ္လို. ရုပ္ နာမ္ (၂) ခုကိုဘဲ ထင္ထင္
ရွားရွား နဲ ့ အရင္ဆံုး ဆြဲယူၾကည့္ေပးပါ ။   
ရုပ္ ခႏၶာကို  အေသြး၊  အသား၊  အရိုး၊  အေၾကာ၊  အရြတ္၊  အရည္၊  နာဗ့္၊  ဂလင္း ကလီဇာေပါင္း မ်ားစြာ တို ့ႏွင့္  ဖြဲ ့စည္းထားတာ ၿဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြအားလံုးကို ခ်ဳံ ့ၿပီး ၾကည္ ့လိုက္ရင္ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ အာေပါ ၀ါေယာ၊ အာကာသ စတဲ့ ဓါတ္ၾကီး ငါးပါးသာ ရွိတဲ့ ရုပ္တရားလို ့ အားလံုးေသာ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္း
တို ့ သိၾကမွာပါ။
           ပထ၀ီ   =  အစိုင္အခဲ၊ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ၀တၳဳ၊ မာေၾကာ၊ ခက္ထန္၊ ၾကမ္းတမ္း၊ ေျမၾကီး ။
           ေတေဇာ= မီး၊ အပူ၊  ( ျမန္မာမွာ ပူမူ ့ေအးမူ ့ေတေဇာ အပူ၊ မီး  ဆုိေပမဲ့ ေယာဂ မွာ အပူ၊မီး
                                        ဆိုတာ  ဘဲျပပါတယ္ )
           အာေပါ = ေရ၊ အရည္၊ အေအး၊ ယိုစီးျခင္း ။
           ၀ါေယာ = ေလ၊ အခိုးအေငြ ့၊ ျပန္ ့လြင့္ျခင္း ။
           အာကာသ = ဟင္းလင္းျပင္၊ ေဟာင္းေလာင္း၊ နတၳိ မရွိ၊ ေကာင္းကင္၊ စၾက္ာ၀ဠာ ။
           ရုပ္ (သို ့) ဓါတ္ၾကီး ငါးပါးဟာ တည္ၿငိမ္ျခင္း ကင္းၿပီး သေဘာသဘာ၀ ကိုက ေဖါက္ျပန္တတ္
ပါတယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု သဟဇာတျဖစ္ေနရင္ က်န္းမာၿပီး ေနထိုင္သြားလူပ္ရွားလို ့ေကာင္းေနေပမဲ့၊
တစ္ခုခုက လြန္ကဲျခင္း (သို ့) ပ်က္စီး ေဖါက္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါက ခႏၶာကိုယ္မွာ ေ၀ဒနာႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး မ်ားစြာ
ျဖစ္ေပၚ လာၾက ရပါတယ္။       
          ေယာဂ တ်င့္စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြဟာ ဓါတ္ၾကီး (၅) ပါးကိုသဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္း
 ျဖစ္ၿပီးအခ်ဳိ ့ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ မွာေတာ့ ဓါတ္တို ့၏ အတိမ္အနက္ သေဘာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဓါတ္သဘာ၀ေတြကို ကြ်န္ုပ္တို ့၏  စၾက္ာ၀ဠာမွ စုပ္ယူနိုင္ေအာင္ က်င့္ျခင္း၊  ပိုေန
လြန္ကဲေနသည္ မ်ားကို ပိတ္ဆို ့ျခင္း စြန္ ့ထုတ္ျခင္း တို ့ကို အာဆန၊ မုျဒာ၊ ကု႑လိနီ၊ စတဲ့ ေလ့က်င္ခန္း
မ်ားႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္ရင္း ေျဖေဖ်ာက္သြားနုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
         တဖက္မွာလဲ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္ အင္အားေတြကို ခႏၶာထဲကဂလင္းေပါင္း မ်ားစြာ က လိုအပ္သည္ ့ ဆဲလ္မ်ားဆီသို ့ ပို ့ေဆာင္ေပးပါတယ္။  ခႏၶာကလပ္စီးေပါင္းမ်ားစြာ မွာ ဂလင္းေပါင္းလဲ
မ်ားစြာရွိေနၿပီး၊ ၾကီးၾကီးမားမားလဲ ရွိေနသလို ေသးငယ္တဲ့ အရာ မ်ားစြာလဲ ရွိၾကပါတယ္။  ေယာဂကို
ေလ့က်င္ျ့ခင္း အားျဖင့္ ဂလင္းေတြအားလံုးဟာ သန္စြမ္းလာၿပီး အရပ္စကားနဲ ့ဆိုရင္လန္းဆန္္းတက္ၾကြေန
တယ္ေပါ့၊ ခ်က္ခ်င္းခဏ ျဖည္ ့စြမ္းေပးႏိုင္တဲ့သတၱိထူးေတြလဲရွိၿပီး၊ ရန္သူဆိုရင္ ပယ္သတ္ႏိုင္တဲ့ အင္အား
ၾကီးမားမူ ့ေတြလဲ ပိုင္ဆိုင္ရရွိလာပါတယ္။
         သတၱဗီဇ အရ ရရိွလာတဲ့  ရုပ္ ခႏၶာမွာ လွ်ပ္စီးစြမ္းအင္ မ်ား ကိုယ္ပိုင္ရွိၾကပါတယ္။   သတၱ၀ါ အား
လံုးမွာပါ။  ဒါကို  Electromagnetic လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ဓါတ္ လို ့ေခၚဆိုၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးကို  ျဖန္ ့က်က္ စီး
ဆင္း ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လြယ္လြယ္နဲ ့စီးဆင္းနိုင္တဲ့ သူမ်ားရွိသလို၊ တစ္ဆို ့ပိတ္ပင္ေသေၾက
 ပ်က္စီးေနလို ့မစီးဆင္းနိုင္တဲ့ သူမ်ားလဲ ရွိေနၾကပါတယ္ ။
          ေယာဂ ေလ့က်င့္သူ တစ္ေယာက္မွာေတာ့ Electromagnetic Field ဟာ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး စီးဆင္းမူ ့လဲ ပိုမို ျမန္ဆန္ လြန္းလွပါတယ္။ စီးဆင္းမူ ့ မလြယ္ကူလို ့လမ္းေၾကာင္းေသေနရင္ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ၾကပါတယ္။
          ဒီလိုအက်ဳိးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ေ၀ဒနာရွိၾကတဲ့ အခ်ဳိ ့ေသာ သူတို ့မွာ ေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္း
လာၾကတာ ေတြ ့ဘူး၊ ျမင္ဘူး၊ ၾကံဳဘူး၊ ၾကားဘူး လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  ေယာဂ ဟာ ေဆးဆရာ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေယာဂ ေလ့က်င့္ ေနၾကတဲ့သူမ်ား မိမိတို ့ေရာဂါ အေျခအေနအရ ေဆးေသာက္
ေနရျခင္းကို သက္သာၿပီ၊ ေပ်ာက္ၿပီ၊ ဘာမွမျဖစ္ေတာဘူး ဆိုၿပီး ေဆးကို မိမိသေဘာ အတိုင္းရပ္ဆိုင္းျခင္း
မျပဳၾကဖို ့ဒီေနရာကေန ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။သင္တန္းေက်ာင္းမွာလက္ေတြ ့ ေတြ ့ျမင္ေနရလို ့ပါ။
ေစာင္းေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစတနာအရင္းခံေပၚ ေမတၱာေလးဆင့္မိလို ့ပါ ။

No comments:

Post a Comment

မဂၤလာအေပါင္း နွင့္ ျပည္စံုၾကပါေစ