Saturday, October 26, 2013

ေယာဂ မႏၲန္ ေပါင္း

Mantra မႏၱရ
ေတာ္ေတာ္လဲမ်ားပါတယ္ ။ ေျခေထာက္ေခြေခါက္ထိုင္ၿပီး အၾကိမ္ၾကိမ္ ရြတ္ေနရတာလဲ ရွိသလို ၊
ကိုယ္ဟန္ လူပ္ရွားမူ ့စတင္ေတာမည့္ အခ်ိန္ ရြတ္ဆို ေနရတာေတြလဲ ရွိပါတယ္ ။
မ်ားလိုက္တဲ့ မႏၲန္ေတြ ............ ရြတ္ေတာ့မွာလား ........... ရြတ္ခ်င္လား
အကုန္လံုးကို ေပါင္းၿပီး တစ္ခုထဲဘဲ ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းမွာပါ ။
ရွိတယ္ တစ္လံုးထဲပါဘဲ ........ အၾကမ္းဖ်င္းေပါ့ေနာ္
ေတာ္ေတာ္လဲေကာင္းပါတယ္ အသံထြက္ မွားလို ့ ခဏခဏျပင္ေနရတာေတာ့ စိတ္ရွည္ပါ ။
က်ဳိးစားေပးပါ ။ အခ်ိန္ရတိုင္း ဆိုၾကည့္ပါ ။
အားလံုး သိျပီးသားေလးပါဘဲ ဆိုလဲ ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ္ ...
ေလာကလူ ့ရြာ စတင္ေရာက္ရွိလာတာနဲ ့ ေတြ ့ခဲ့ရတဲ့ ....   ဥံဳ ...... ။
အခု.......
ခဏေလးေနာ္ ........ မွားေနလို ့မဟုတ္ပါဘူး ....... ဒါကေရးတာ၊ စာနဲ ့ေရးထားတာ ။
ရြတ္မယ္ ..........  အုမ္ ...mmmmmmmm .။
ေဘးက်ပ္နံက်ပ္နဲ ့ ဘယ္လိုမွ အသံထြက္ မရလို ့ ဒီလိုဘဲ ေျပာင္းျပီး က်ဳိးစားခဲ့ရတာ ကို ျပန္လည္
ေ၀မွ် ေပးတာပါ ။ ဘာကြာလို ့လဲ ......... ေက်းဇူးျပဳ၍ တူူရဲ ့လားလို ့  ရြတ္ၾကည့္ပါ ။
      အဲဒီ  အုမ္ အသံေလးကို  အပိုင္း (၃)ပိုင္း ခြဲလိုက္ပါေတာ့မယ္ - အသံဆုိေတာ့ ေလ ပါလာျပန္ၿပီ
ရွဴသြင္းထားတဲ့ေလ ကိုလဲ အပိုင္း (၃)ပိုင္း ခြဲလိုက္ပါေတာ့မယ္ ။ ရွဴသြင္းထားတဲ့ေလက ခႏၶာထဲမွာမို ့
ခႏၶာကိုယ္၏ ခ်က္တိုင္မွ ႏွာေခါင္းသို ့အပိုင္း (၃)ပိုင္း ခြဲလိုက္ပါေတာ့မယ္ ။ အထြာ သံုးထြာ ရပါတယ္ ။
ထြက္သက္ ႏွင့္အတူ ေလကို ေျဖးညွင္းစြာထုတ္ၿပီး အသံရွည္နဲ ့ ဆိုသြားရမွာပါ ။
     ခ်က္တိုင္မွ ရင္၀သို ့ ပထမေလ - အ(အာ) - A  - ႏွဳတ္၀ုိင္းသံ - ျဖစ္(သေႏၶ) - ၀မ္းဗိုက္ေနာက္
ေက်ာျပင္သို ့့ လက္ဖမိုးျဖန္ ့ကပ္၍ စမ္းၾကည့္ တုန္ေနမည္ - Brahma မဟာျဗဟၼာဏ (ယိုးဒယား
အေခၚ ေလးမ်က္ႏွာဘုုရား) ေစာင့္ေရွာက္၏ ။
     ရင္၀ မွ လည္မ်ဳိသို ့ ဒုတိယေလ - အု(အူ) - U - ရင္ေခါင္းသံ - တည္(သေႏၶ) - ရင္ေခါင္းေပၚ
သို ့လက္ ဖ၀ါး ကပ္၍စမ္းၾကည့္ တုန္ေနမည္ -  Vashnu မဟာပိႆနိဳး ေစာင့္ေရွာက္၏ ။
     လည္မ်ဳိ မွသည္ ႏွာတံေပၚသို ့ တတိယေလ - အုမ္(အမ္) - M - ႏူုတ္ခမ္းပိတ္ ႏွာေခါင္းသံ -
ပ်က္(သေႏၶ) - ငယ္ထိပ္ေပၚသို ့ လက္ဖ၀ါး ကပ္၍စမ္းၾကည့္ တုန္ေနမည္ - Shiva မဟာသီ၀ ေစာင့္
ေရွာက္၏ ။
     ဒီေတာ့  အ အု အုမ္ {A U M} (သို ့)  အာ အူ အမ္ {O U M} ဘယ္ဟာနဲ ့ အဆင္ေျပမွာလဲဲ
တစ္မ်ဳိးထဲလား ေရာသမေမႊလား ဆိုတာ မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္ရြတ္ဆိုၿပီး၊ အထက္မွာေျပာခဲ့သလို
လက္ဖ၀ါးေတြႏွင့္ လူပ္ရွားၿပီး စမ္းသပ္  ၾကည့္ပါ။ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး ဌါန္၊ မာန္၊ သရေတြ မတူၾကတဲ့
အတြက္ ဒါဘဲလုပ္ပါလို ့ တရားေသမရွိပါ ။ ေနာက္ေတာ့ အားအလံုး အသံေတြ တူသြားၾကပါတယ္ ။ 
အၾကိမ္မ်ားစြာ စမ္းသပ္ ေလ့က်င္ဖို ့ေတာ့ လိုတာေပါ့ေနာ္ ။
    ျဖစ္ တည္ ပ်က္(သေႏၶ- အစတည္ေမြးဖြားမူ ့မ်ား) ကိုလက္ေတြ ့ နားမလည္ေသးလုိ ့၊  အေစာင္ ့
အေရွာက္ မျမင္ေသးလို ့ မသိသလိုဘဲ ထားပါအံုး။ ေအာက္မွအေပၚသို ့ တုန္ခါ လာတာေတာ့ အားလံုး
လက္ေတြ ့သိၿပီးပါၿပီ ။
    အေရးအႀကီးဆံုး ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တည္ရွိရာ ဒီ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထဲမွာရွိတဲ့ ေသးမွ်င္တဲ့ နာဗ္
ေတြ၊ အေၾကာမွ်င္ေလးေတြ၊ ဂလင္းေတြ အားလံုးကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ ့ တုန္ခါမူ ့ ေပးလိုက္တာ
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဦးေခါင္းပိုင္းဆို ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ လိုအပ္ပါေသးတယ္ ။
   အနားယူခ်ိန္ မဟုတ္ေၾကာင္း အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံ ဥဳံ တစ္လံုးထဲနဲ ့ တန္ဘိုးႀကီးပါတယ္ ။
လွ်ပ္ဖို၊ လွ်ပ္မ၊ အေၾကာ၊ ဆဲလ္၊ ဂလင္း စတဲ့ ခႏၶာထဲက ေမာ္လီက်ဳးေပါင္းမ်ားစြာကို ႏိူးၿပီး ေယာဂ
ေလ့က်င့္ခန္း ယူၾကပါစို ့ ။

Friday, October 25, 2013

ခႏၶာမွာၾကည္ ့လိုက္ရင္

ေယာဂပညာရပ္ ကိုခြဲျဖာ၍ ေလ့လာလွ်င္ ရုပ္ခႏၶာ၊ နာမ္စိတ္၊ စိတ္၀ိညာဥ္ ဆိုတဲ့အပိုင္း (၃)ပိုင္း ေတြ ့ရွိရမွာ
ျဖစ္ျပီး  စိတ္၀ိညာဥ္ သည္လဲ စိတ္ကို အေျခခံ၍သာ ေပါက္ဖြားတာျဖစ္လို. ရုပ္ နာမ္ (၂) ခုကိုဘဲ ထင္ထင္
ရွားရွား နဲ ့ အရင္ဆံုး ဆြဲယူၾကည့္ေပးပါ ။   
ရုပ္ ခႏၶာကို  အေသြး၊  အသား၊  အရိုး၊  အေၾကာ၊  အရြတ္၊  အရည္၊  နာဗ့္၊  ဂလင္း ကလီဇာေပါင္း မ်ားစြာ တို ့ႏွင့္  ဖြဲ ့စည္းထားတာ ၿဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြအားလံုးကို ခ်ဳံ ့ၿပီး ၾကည္ ့လိုက္ရင္ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ အာေပါ ၀ါေယာ၊ အာကာသ စတဲ့ ဓါတ္ၾကီး ငါးပါးသာ ရွိတဲ့ ရုပ္တရားလို ့ အားလံုးေသာ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္း
တို ့ သိၾကမွာပါ။
           ပထ၀ီ   =  အစိုင္အခဲ၊ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ၀တၳဳ၊ မာေၾကာ၊ ခက္ထန္၊ ၾကမ္းတမ္း၊ ေျမၾကီး ။
           ေတေဇာ= မီး၊ အပူ၊  ( ျမန္မာမွာ ပူမူ ့ေအးမူ ့ေတေဇာ အပူ၊ မီး  ဆုိေပမဲ့ ေယာဂ မွာ အပူ၊မီး
                                        ဆိုတာ  ဘဲျပပါတယ္ )
           အာေပါ = ေရ၊ အရည္၊ အေအး၊ ယိုစီးျခင္း ။
           ၀ါေယာ = ေလ၊ အခိုးအေငြ ့၊ ျပန္ ့လြင့္ျခင္း ။
           အာကာသ = ဟင္းလင္းျပင္၊ ေဟာင္းေလာင္း၊ နတၳိ မရွိ၊ ေကာင္းကင္၊ စၾက္ာ၀ဠာ ။
           ရုပ္ (သို ့) ဓါတ္ၾကီး ငါးပါးဟာ တည္ၿငိမ္ျခင္း ကင္းၿပီး သေဘာသဘာ၀ ကိုက ေဖါက္ျပန္တတ္
ပါတယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု သဟဇာတျဖစ္ေနရင္ က်န္းမာၿပီး ေနထိုင္သြားလူပ္ရွားလို ့ေကာင္းေနေပမဲ့၊
တစ္ခုခုက လြန္ကဲျခင္း (သို ့) ပ်က္စီး ေဖါက္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါက ခႏၶာကိုယ္မွာ ေ၀ဒနာႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး မ်ားစြာ
ျဖစ္ေပၚ လာၾက ရပါတယ္။       
          ေယာဂ တ်င့္စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြဟာ ဓါတ္ၾကီး (၅) ပါးကိုသဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္း
 ျဖစ္ၿပီးအခ်ဳိ ့ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ မွာေတာ့ ဓါတ္တို ့၏ အတိမ္အနက္ သေဘာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဓါတ္သဘာ၀ေတြကို ကြ်န္ုပ္တို ့၏  စၾက္ာ၀ဠာမွ စုပ္ယူနိုင္ေအာင္ က်င့္ျခင္း၊  ပိုေန
လြန္ကဲေနသည္ မ်ားကို ပိတ္ဆို ့ျခင္း စြန္ ့ထုတ္ျခင္း တို ့ကို အာဆန၊ မုျဒာ၊ ကု႑လိနီ၊ စတဲ့ ေလ့က်င္ခန္း
မ်ားႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္ရင္း ေျဖေဖ်ာက္သြားနုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
         တဖက္မွာလဲ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္ အင္အားေတြကို ခႏၶာထဲကဂလင္းေပါင္း မ်ားစြာ က လိုအပ္သည္ ့ ဆဲလ္မ်ားဆီသို ့ ပို ့ေဆာင္ေပးပါတယ္။  ခႏၶာကလပ္စီးေပါင္းမ်ားစြာ မွာ ဂလင္းေပါင္းလဲ
မ်ားစြာရွိေနၿပီး၊ ၾကီးၾကီးမားမားလဲ ရွိေနသလို ေသးငယ္တဲ့ အရာ မ်ားစြာလဲ ရွိၾကပါတယ္။  ေယာဂကို
ေလ့က်င္ျ့ခင္း အားျဖင့္ ဂလင္းေတြအားလံုးဟာ သန္စြမ္းလာၿပီး အရပ္စကားနဲ ့ဆိုရင္လန္းဆန္္းတက္ၾကြေန
တယ္ေပါ့၊ ခ်က္ခ်င္းခဏ ျဖည္ ့စြမ္းေပးႏိုင္တဲ့သတၱိထူးေတြလဲရွိၿပီး၊ ရန္သူဆိုရင္ ပယ္သတ္ႏိုင္တဲ့ အင္အား
ၾကီးမားမူ ့ေတြလဲ ပိုင္ဆိုင္ရရွိလာပါတယ္။
         သတၱဗီဇ အရ ရရိွလာတဲ့  ရုပ္ ခႏၶာမွာ လွ်ပ္စီးစြမ္းအင္ မ်ား ကိုယ္ပိုင္ရွိၾကပါတယ္။   သတၱ၀ါ အား
လံုးမွာပါ။  ဒါကို  Electromagnetic လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ဓါတ္ လို ့ေခၚဆိုၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးကို  ျဖန္ ့က်က္ စီး
ဆင္း ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လြယ္လြယ္နဲ ့စီးဆင္းနိုင္တဲ့ သူမ်ားရွိသလို၊ တစ္ဆို ့ပိတ္ပင္ေသေၾက
 ပ်က္စီးေနလို ့မစီးဆင္းနိုင္တဲ့ သူမ်ားလဲ ရွိေနၾကပါတယ္ ။
          ေယာဂ ေလ့က်င့္သူ တစ္ေယာက္မွာေတာ့ Electromagnetic Field ဟာ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး စီးဆင္းမူ ့လဲ ပိုမို ျမန္ဆန္ လြန္းလွပါတယ္။ စီးဆင္းမူ ့ မလြယ္ကူလို ့လမ္းေၾကာင္းေသေနရင္ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ၾကပါတယ္။
          ဒီလိုအက်ဳိးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ေ၀ဒနာရွိၾကတဲ့ အခ်ဳိ ့ေသာ သူတို ့မွာ ေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္း
လာၾကတာ ေတြ ့ဘူး၊ ျမင္ဘူး၊ ၾကံဳဘူး၊ ၾကားဘူး လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  ေယာဂ ဟာ ေဆးဆရာ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေယာဂ ေလ့က်င့္ ေနၾကတဲ့သူမ်ား မိမိတို ့ေရာဂါ အေျခအေနအရ ေဆးေသာက္
ေနရျခင္းကို သက္သာၿပီ၊ ေပ်ာက္ၿပီ၊ ဘာမွမျဖစ္ေတာဘူး ဆိုၿပီး ေဆးကို မိမိသေဘာ အတိုင္းရပ္ဆိုင္းျခင္း
မျပဳၾကဖို ့ဒီေနရာကေန ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။သင္တန္းေက်ာင္းမွာလက္ေတြ ့ ေတြ ့ျမင္ေနရလို ့ပါ။
ေစာင္းေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစတနာအရင္းခံေပၚ ေမတၱာေလးဆင့္မိလို ့ပါ ။

သတိရမိတယ္ ဆရာရယ္ ၃


သတိရမိတယ္ ဆရာရယ္ ၂


Wednesday, October 23, 2013

ေယာဂ ကိုေလ့က်င့္ျခင္းအားျဖင့္


 ေယာဂ ကိုေလ့က်င့္ျခင္းအားျဖင့္
                              ခႏၼၶာကိုယ္ အတြင္း အျပင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား က်န္းမာ သန္စြမ္းလာျခင္း ။
                              ေပ်ာ့ေျပာင္းသိမ္ေမြ ့စြာ လူပ္ရွား ေကြးညြတ္ႏိုင္ျခင္း ။
                              အသားအရည္ စိုေျပ၀င္း၀ါ ေတာက္ပ၍ နုပ်ဳိ လွပေစျခင္း ။
                              ပိုလွ်ံေနေသာ အဆီမ်ားက်၍ တိုယ္ရည္ စစ္လာျခင္း ။
                              သာမန္ေရာဂါ တို ့ႏွင့္ ေရာဂါပိုးမႊား တို ့၏ အႏၱရာယ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိလာျခင္း ။
                              အသက္ရွည္ေစ၍ သက္တမ္းကို ၿမွင့္တင္ေပးနိုင္ျခင္း ။
                              ကိုယ္ ႏွင့္ စိတ္ ခြန္အားျပည့္၀၍ လန္းဆန္းတိုးတက္ ေစျခင္း ။
                              စိတ္ရွည္သီးခံတတ္္လာ၍ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ထိန္းခ်ဳပ္
                              နိုင္ျခင္း ။
                              စိတ္လူပ္ရွားမူ ့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ပယ္သတ္ လာႏုိင္ျခင္း ။
                              တစိုက္မတ္မတ္ ေလ့က်င့္သြားမည္ဆိုပါလွ်င္ အေတြ ့ထူး၊ အသိထူး၊ စူးစိုက္မူ ့
                              အာရံုထူးမ်ား ႏွင့္အတူ သာလြန္ေသာ စိတ္တန္ခိုး ပါရမီထူး တို ့ကိုရရွိေစ
                              နိုင္ပါသည္ ။
မွာခဲ့ခ်င္တယ္ .................တခ်ဳိ ့ .......  တခ်ဳိ ့
ရပ္လိုက္ ကစားလိုက္ ပ်က္ကြက္လိုက္နဲ ့ မအားလပ္တဲ့သူမ်ား အေပၚကစာေတြ အားလံုးကို ေမ့ပစ္ေပးပါ။
                ေလ့က်င့္မွဳ႔အရွိဆံုးသူသာ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္
                ေလ့က်င့္မူ ့ မရွိရင္ သိနားလည္မူ ့ပညာဗဟုသုတေတြနဲ ့ ႏိုင္းယွဥ္
                သံုးသပ္ဖို ့ႏွင့္ ခႏၼၶာကိုယ္ေတြ ့သိနားလည္လာတာေတြကို .....  ဆိုတာ ဘယ္လို စရမွာလဲ
                က်င့္စဥ္ခဏ ႏွစ္သက္္ျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း  ဆိုတာေတြေကာ
                ဘယ္မွာလဲ စိတ္အားၾကီးမူ ့ အာရံုကိုသြားမည့္  ....... စ်ာန္  
                ေသးေသးေလးက စျပီး  တရွိန္ထိုး ယူခဲ့ရမွာပါ ။

ေယာဂ ဆိုသည္မွာ


yoga  =  Union  =  ေပါင္းစည္းျခင္း
                           ေပါင္းစည္းျခင္း ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
                           ရုပ္ခႏၶာ ႏွင့္ နာမ္စိတ္ တို ့ ေပါင္းစည္းျခင္း
                           စိတ္၀ိညာဥ္ ႏွင့္ ျဗဟၶၼာဘံုမွ   ျဗဟၶၼာတစ္ပါးပါးႏွင့္
                           ေပါင္းစည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေယာဂ ေလ့က်င့္ေသာ ေယာဂီတို ့၏ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာ ႀကံ ့ခိုင္လာေသာအစြမ္းအရွိန္တို ့ေႀကာင့္ မိမိ၏  ခႏၶာ ႏွင့္  စိတ္ တို ့ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲႏုိင္ေသာပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္မူ ့ႏွင့္ မဆို္င္ပါ၊
ဘာသာေရး က်င့္စဥ္ လဲ မဟုတ္ပါ။
အရုပ္ေတြ ၾကည့္ေနလဲ မတတ္ပါ။
ဆရာ လိုပါတယ္။
အေျပာခံရဘူးတယ္
   မင္းလုပ္ၾကည့္ပါ သိလာလိမ့္မယ္တဲ့
   တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္တဲ့
အဲဒီတုန္းက ၂၀ေက်ာ္ ခု ကၽြန္ေတာ့အသက္ ၅၀ေက်ာ္
မေသခင္ေလး ေအာ္ခဲ့ခ်င္တယ္
မဆိုင္ပါဘူးဆိုလဲ .................. အေျခခံေလး
သမထ
ေလာကီ ေလာကီ မွ ေလာကုတၱရာသို ့

Best way to go .................  Where,
You can Control your body and mind.

မဂၤလာပါ

                                       ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း
                                                     အေပါင္းတို ့သည္
                                               ကိုယ္စိတ္ (၂) ပါး စလံုးကို
                                                   လႊမ္းၿခံဳနိုင္ပါေစလို ့။