Wednesday, October 23, 2013

ေယာဂ ဆိုသည္မွာ


yoga  =  Union  =  ေပါင္းစည္းျခင္း
                           ေပါင္းစည္းျခင္း ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
                           ရုပ္ခႏၶာ ႏွင့္ နာမ္စိတ္ တို ့ ေပါင္းစည္းျခင္း
                           စိတ္၀ိညာဥ္ ႏွင့္ ျဗဟၶၼာဘံုမွ   ျဗဟၶၼာတစ္ပါးပါးႏွင့္
                           ေပါင္းစည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေယာဂ ေလ့က်င့္ေသာ ေယာဂီတို ့၏ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာ ႀကံ ့ခိုင္လာေသာအစြမ္းအရွိန္တို ့ေႀကာင့္ မိမိ၏  ခႏၶာ ႏွင့္  စိတ္ တို ့ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲႏုိင္ေသာပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္မူ ့ႏွင့္ မဆို္င္ပါ၊
ဘာသာေရး က်င့္စဥ္ လဲ မဟုတ္ပါ။
အရုပ္ေတြ ၾကည့္ေနလဲ မတတ္ပါ။
ဆရာ လိုပါတယ္။
အေျပာခံရဘူးတယ္
   မင္းလုပ္ၾကည့္ပါ သိလာလိမ့္မယ္တဲ့
   တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္တဲ့
အဲဒီတုန္းက ၂၀ေက်ာ္ ခု ကၽြန္ေတာ့အသက္ ၅၀ေက်ာ္
မေသခင္ေလး ေအာ္ခဲ့ခ်င္တယ္
မဆိုင္ပါဘူးဆိုလဲ .................. အေျခခံေလး
သမထ
ေလာကီ ေလာကီ မွ ေလာကုတၱရာသို ့

Best way to go .................  Where,
You can Control your body and mind.

No comments:

Post a Comment

မဂၤလာအေပါင္း နွင့္ ျပည္စံုၾကပါေစ